Doanh nghiệp Tây Phương

 

Doanh nghiệp tư nhân tư vấn công nghệ địa chất  và khoáng sản tây phương
Địa chỉ: 9A Nguyễn Đức Cảnh – Phường Đồng Mỹ - TP.Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
Điện thọa:0913258994
Email: huusamdinh@yahoo.com.vn
Fax:
Website:
Ngành, nghề kinh doanh
-         Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
Chi tiết: Xây dựng đề án và liên kết triển khai hoạt động tham dò, khai thác khoáng sản, nguồn nước, xử lý ô nhiễm các khu dân cư, khu công nghiệp
Xây dựng đề án và liên kết triển khai công nghệ, thiết bị tuyển luyện kim loại quý (vàng, bạc)
-         Hoạt động tham dò địa chất, nguồn nước
Chi tiết: Xây dựng  đề án liên kết triển khai thăm dò, khai thác khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình (loại công việc không cần chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất)
Chủ doanh nghiệp:
Họ và tên: Đinh Hửu Sâm
Sinh ngày: 15/09/1957